Hotărâre

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 718/5.IX.2017

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea celor doi reprezentanți ai societății civile

în Consiliul Superior al Magistraturii

 

            În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 19 și 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 133 și 140 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

           Senatul adoptă prezenta hotărâre.

         Articol unic. — Domnul Teodor-Victor Alistar și domnul Romeu Chelariu sunt aleși ca reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani, care va expira la data de 6 ianuarie 2023.

        Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 4 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 4 septembrie 2017.

Nr. 89.