Cursuri

Durata cursului este de 80 de ore

Perioada: 2018

Avantaje

 • Parcurgerea unui program de formare profesională care îmbină aspectele teoretice si elemente de practică adaptate contextului economic si social
 • Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare
 • Dobândirea aptitudinilor necesare pentru a fi arbitru în cadrul arbitrajului ad-hoc
 • Posibilitatea de a deveni arbitru în cadrul unei institutii permanente de arbitraj
 • Posibilitatea de a adera la Camera Jurisdictională de Arbitraj din România, asociatie profesională a arbitrilor la nivel national
 • Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de arbitraj
 • Acordarea de reduceri pentru participarea ulterioară la alte cursuri de formare profesională a adulţilor organizate si desfăsurate de Camera de Arbitraj si Mediere.

Contact: 0755133833

Conditii: studii superioare

Acte necesare

 • Cerere de inscriere
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de căsatorie
 • Curriculum Vitae

* Toate documentele depuse în copie vor avea mentiunea “conform cu originalul” si semnătura titularului.

Calificare

 • Diplomă de absolvire acordată celor ce promovează examenul (cel putin nota 7)

** Promovarea acestui examen conditionează înscrierea ca arbitru în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iasi de pe lângă Camera de Arbitraj si Mediere.