Echipa

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi s-a constituit prin Hotărârea Consiliului Director al Fundaţiei „Camera de Arbitraj şi Mediere” nr. 01 din 02.12.2009 şi funcţionează în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei instituţii, adoptat tot prin hotărârea menţionată. Nu este deloc de neglijat faptul că până în prezent, Fundația „Camera de Arbitraj şi Mediere”, prin Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași, a soluționat mai multe litigii, fiind prestate astfel servicii de arbitraj – servicii juridice, bucurându-se de recunoaștere la nivel zonal și având activitatea extinsă și la nivel național.

În prezent, în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iaşi îşi desfăşoară activitatea de arbitraj un număr de 46 arbitri, care au dobândit această calitate în urma verificării și aprobării cererii de înscriere de către Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar, fiind înscrişi pe lista arbitrilor acestei instituții permanente de arbitraj. Pot fi arbitri în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar numai persoanele fizice care au capacitate deplină de exercițiu, se bucură de o bună reputație, au urmat un curs de formare inițială în domeniul arbitrajului, cu excepția cadrelor didactice universitare și a absolvenților de studii doctorale în domeniul juridic sau întrunesc o vechime de minimum 5 ani în exercitarea unei profesii juridice, nu au mențiuni înscrise în cazierul judiciar cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de natură să aducă atingere profesiei de arbitru și aderă ca membri asociați la Camera Jurisdicțională de Arbitraj din România

În cazul litigiilor deja soluţionate în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iaşi, arbitrii desemnaţi de părţi au acceptat însărcinarea prin actele de misiune, depuse la dosar.

Colegiul de conducere al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă
Camera de Arbitraj și Mediere

 

PREȘEDINTE: Tărniceriu Radu Dimitrie
VICEPREȘEDINȚI:  Costin Răzvan Ionuț
      Creangă Ion
MEMBRI:  Carare Adriana
    Costin Mitică
    Pînzariu Liviu Gabriel Mihai
    Ungureanu Angela

 

 

Search for:

Meniu

Interviu

 

LUMEA JUSTITIEI 2015 12 07 RADU TARNICERIU ROMEO CHELARU P01

Interviu continuare